test

Gói Dịch

Gói Tùy Chọn Bộ Máy Dịch Trancy OpenAI và DeepL

🐧 Giá ưu đãi sớm
Lựa Chọn Số Lượng
Giảm giá 10% cho thành viên Premium
$2.3
Sử Dụng Nhẹ Nhàng
$5.75
Sử Dụng Trung Bình
$11.5
Sử Dụng Mạnh Mẽ
Nếu mỗi bài viết có 10.000 ký tự, số bài viết mà Deepl và GPT có thể dịch xấp xỉ là:
DeepL
10
or
OpenAI
300
Mua Ngay
Tính Năng
Gói sử dụng không có ngày hết hạn và không đặt lại vào cuối tháng
Hỗ trợ bộ máy dịch DeepL
Hỗ trợ bộ máy dịch OpenAI
Giá cả tương đương với giá chính thức của DeepL và OpenAI
DeepL 1$ ≈ 50.000 ký tự
GPT3.5 1$ ≈ 1.500.000 ký tự
Trancy chỉ tính 15% phí hoa hồng
Để cho phép nhiều người dùng tận hưởng dịch vụ chất lượng của DeepL và OpenAI, Trancy chỉ tính 5% phí hoa hồng từ đối tác thanh toán Stripe và 10% phí bảo trì cho máy chủ.

Câu hỏi thường gặp

Câu trả lời cho những câu hỏi thường gặp. Đối với bất kỳ yêu cầu khác, vui lòng gửi email cho chúng tôi tại hello@trancy.org

Tôi đã là thành viên Premium, tại sao tôi cần phải mua gói Dịch Máy riêng?
Sử dụng API key riêng hay mua Trancy thì tốt hơn?
Người dùng miễn phí có thể mua gói Dịch Máy không?
Sau khi mua, có thể sử dụng cả DeepL và OpenAI không?
Công cụ dịch máy nào, DeepL hay OpenAI, có chất lượng dịch tốt hơn?
Quota sử dụng có đặt lại hàng tháng hoặc có ngày hết hạn sau khi mua không?
Tính toán sử dụng có giống nhau cho DeepL và OpenAI không?
Có thể được hoàn tiền cho việc sử dụng đã mua không?