Chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?

Chúng tôi quan tâm sâu sắc đến chất lượng sản phẩm và ý kiến của người dùng. Chúng tôi hy vọng có thể liên tục cải thiện tính năng và chất lượng sản phẩm thông qua giao tiếp trực tiếp.

Tham gia cộng đồng

Tham gia cộng đồng Discord của chúng tôi để nhận thông tin mới nhất và đóng góp ý kiến cho chúng tôi.

Join discord
Liên hệ với chúng tôi

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua dịch vụ khách hàng trực tuyến.

Contact now
Liên hệ chung

Đối với các yêu cầu khác, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua email

hello@trancy.org
Theo dõi X

Theo dõi các cập nhật mới nhất của Trancy, hoặc gửi cho chúng tôi một tin nhắn riêng với nhận xét của bạn.

Follow