Giá cả

Chúng tôi cung cấp một gói miễn phí cho tất cả người dùng và một gói cao cấp cho những người muốn mở khóa nhiều tính năng hơn.

30 Ngày
365 Ngày
Miễn phí

Miễn phí cho tất cả mọi người

Tất cả các tính năng cốt lõi
Phụ đề song ngữ cho Youtube và Netflix
Dịch từ/câu không giới hạn
Dịch toàn bộ văn bản không giới hạn
Xuất phụ đề video
Phân đoạn câu thông minh
Premium
Giảm giá 20% trong thời gian giới hạn

$25.99
USD 32.28
$2.16 / month

Tất cả tính năng cốt lõi, cộng thêm
Bộ sưu tập từ không giới hạn
Bộ sưu tập câu không giới hạn
Huấn luyện câu không giới hạn
Luyện tập nói AI Talk
Phân tích cú pháp/OpenAI giải thích từ

By clicking “Upgrade now” and purchasing, you agree to our Terms of Service and Privacy Policy. To ensure uninterrupted access after your subscription ends, you agree that your subscription will renew for another term using the payment method provided. You may turn off auto-renewal at any time by logging into your account.

Gói Trancy
Miễn phí
Cao cấp
Kickstart Deal

Tính năng cơ bản

Tra từ
Không giới hạn
Không giới hạn
Dịch câu
Không giới hạn
Không giới hạn
Đánh dấu từ
20
Không giới hạn
Đánh dấu câu
10
Không giới hạn
Giao diện màu sắc
Giao diện mặc định
Giao diện cao cấp
Dịch toàn văn bản
Từ điển bên ngoài
Microsoft Azure text to speech
OpenAI Word Explainer
Phân tích câu AI
Gắn nhãn từ loại AI

Tính năng video

Phụ đề song ngữ AI
Xuất phụ đề
Chia câu thông minh
Phân tích ngữ pháp OpenAI
Bài tập video
Tóm tắt video OpenAI
coming soon

Trung tâm học tập

Đào tạo từ vựng
Đào tạo câu
Đào tạo nói AI Talk
Trợ lý học tập AI Tutor
Podcast AI
coming soon

Câu hỏi thường gặp

Câu trả lời cho những câu hỏi thường gặp. Đối với bất kỳ yêu cầu khác, vui lòng gửi email cho chúng tôi tại hello@trancy.org

Trancy xử lý dữ liệu của tôi như thế nào?
Sự khác biệt chính giữa thành viên miễn phí và thành viên trả phí là gì?
Có thử nghiệm miễn phí không?
Tại sao bạn không cung cấp thành viên trọn đời?
Khi nào giá ưu đãi sớm kết thúc?
Có bất kỳ hạn chế sử dụng thiết bị nào không?
Sản phẩm của bạn có được tài trợ không?