Hướng dẫn cài đặt
Cài đặt gói mở rộng Trancy Android
STEP 1
Cài đặt trình duyệt Android tương thích với tiện ích mở rộng
Gói mở rộng trình duyệt Trancy Android được tùy chỉnh dựa trên nhân Chrome và hiện đang hỗ trợ các trình duyệt như Greasemonkey và Kiwi.
Lưu ý: Gói mở rộng cài đặt thủ công không hỗ trợ cập nhật tự động. Vui lòng kiểm tra định kỳ nhật ký cập nhật trên trang web chính thức.
STEP 2
Cài đặt Gói Mở Rộng Trancy Thủ Công
Bước 1: Tải xuống Gói Mở Rộng Trancy
Quét mã QR bên dưới hoặc nhấp vào nút bên dưới để tải xuống.
Gói Mở Rộng Trancy
Bước 2: Cài đặt Gói Mở Rộng Thủ Công
Vào cài đặt tiện ích mở rộng của trình duyệt di động của bạn, bật chế độ nhà phát triển và tải gói cài đặt Zip đã tải xuống.
qr