Hướng dẫn cài đặt
Cài đặt tiện ích mở rộng Firefox Android
STEP 1
Cài đặt trình duyệt Firefox Android
Tiện ích mở rộng Trancy Android được tùy chỉnh đặc biệt cho Firefox. Trước khi cài đặt tiện ích mở rộng, vui lòng nhấp vào nút bên dưới để tải xuống và cài đặt.
google-play
STEP 2
Cài đặt tiện ích mở rộng Trancy Android
Phương pháp 1: Quét mã QR bằng Firefox
Mở trình duyệt Firefox Android và nhấp vào biểu tượng quét trên thanh công cụ. Quét mã QR bên dưới và nhấp vào 'Cài đặt'.
Phương pháp 2: Tìm kiếm trong Cửa hàng tiện ích mở rộng Firefox Android
Mở trình duyệt Firefox Android, nhấp vào 'Thêm' và vào trang Quản lý tiện ích mở rộng. Tìm kiếm tiện ích mở rộng Trancy và nhấp vào 'Cài đặt'.
qr